TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ

Nơi tập hợp những thuật ngữ được định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật, giúp Người Dùng có được nguồn tham khảo chính thống và chuẩn xác theo quy định của pháp luật, khiến cho việc nghiên cứu sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh nội dung chi tiết của một thuật ngữ, Người Dùng sẽ còn được cung cấp các thông tin có liên quan như:

  • Căn cứ pháp lý;
  • Tình trạng hiệu lực;
  • Các phiên bản thay thế/được thay thế của nó (nếu có);