BẢNG PHÍ

Gói 1 Tháng

198.000 vnđ

 • 1 tháng sử dụng VIP
 • Song ngữ
 • Lược đồ văn bản
 • Liên kết văn bản
 • Tư vấn liên kết
 • Mẫu biểu biên soạn
 • Căn cứ pháp lý
 • Thành phần hồ sơ
 • Tải văn bản
 • Tình trạng hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực

Gói 6 Tháng

1.118.000vnđ

 • 6 tháng sử dụng VIP
 • Song ngữ
 • Lược đồ văn bản
 • Liên kết văn bản
 • Tư vấn liên kết
 • Mẫu biểu biên soạn
 • Căn cứ pháp lý
 • Thành phần hồ sơ
 • Tải văn bản
 • Tình trạng hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực

Gói 12 Tháng

1.980.000vnđ

 • 12 tháng sử dụng VIP
 • Song ngữ
 • Lược đồ văn bản
 • Liên kết văn bản
 • Tư vấn liên kết
 • Mẫu biểu biên soạn
 • Căn cứ pháp lý
 • Thành phần hồ sơ
 • Tải văn bản
 • Tình trạng hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực