CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Người Dùng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các nội dung trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin dưới đây trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho Bách Khoa Luật. Việc đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin và sử dụng Website bachkhoaluat.vn đồng nghĩa với việc Người Dùng thừa nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ toàn bộ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. Bách Khoa Luật cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Người Dùng tuân thủ quy định pháp luật. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin dưới đây ghi nhận những nội dung mà Bách Khoa Luật cam kết với Người Dùng nhằm mục đích tôn trọng và bảo vệ quyền bí mật về thông tin của Người Dùng.

ĐIỀU 1. THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

1.1. Thông tin Người Dùng sẽ được Bách Khoa Luật thu thập thông qua một (hoặc các) hình thức sau đây:

 • Người Dùng cung cấp khi đăng ký mới, cập nhật, sửa đổi thông tin tài khoản;
 • Người Dùng cung cấp khi tham gia các cuộc khảo sát của Bách Khoa Luật;
 • Bách Khoa Luật thu thập về tần suất sử dụng, thói quen sử dụng, lịch sử truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website bachkhoaluat.vn của Người Dùng;
 • Hình thức khác được Người Dùng đồng ý.

1.2. Các thông tin thu thập thông qua website của Bách Khoa Luật sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ Người Dùng khi đăng ký sử dụng Bách Khoa Luật;
 • Cung cấp cho Người Dùng thông tin mới nhất trên website của Bách Khoa Luật;
 • Cung cấp các dịch vụ mà Người Dùng đăng ký nhận qua email;
 • Giải đáp thắc mắc của Người Dùng;
 • Thực hiện các khảo sát Người Dùng để nâng cấp chất lượng dịch vụ;
 • Đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ các các giao dịch thanh toán trực tuyến của Người Dùng;
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ, các sự kiện, chương trình khuyến mại của Bách Khoa Luật.

1.3. Người Dùng chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin do mình cung cấp. Việc thu thập thông tin của mỗi Người Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 2. SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

2.1. Bách Khoa Luật sử dụng thông tin Người Dùng để phục vụ cho các mục đích sau:

 • Cung cấp Dịch Vụ;
 • Liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại, quấy rối hoặc giả mạo gây ảnh hưởng đến Người Dùng.

2.2. Trong trường hợp cần thiết, Bách Khoa Luật có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người Dùng dưới các hình thức như: điện thoại, gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật… Người Dùng có thể nhận được email định kỳ cung cấp thông tin văn bản hàng tuần (dưới dạng các bản tin) hoặc email thông báo về các dịch vụ mới, chương trình khuyến mại, các sự kiện sắp diễn ra… Nếu không muốn tiếp tục nhận tin hoặc email từ Bách Khoa Luật, Người Dùng có thể chọn từ chối theo hướng dẫn ở cuối mỗi bản tin và email.

2.3. Bách Khoa Luật cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người Dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ của Người Dùng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp khác, thông tin cá nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật và lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Bách Khoa Luật trong thời hạn theo quy định của pháp luật ở từng thời điểm.

ĐIỀU 4. CHIA SẺ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

4.1. Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin Người Dùng trong phạm vi đã cam kết tại Điều 2 của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, Bách Khoa Luật sẽ không tiết lộ thông tin của Người Dùng ra bên ngoài hoặc cho một bên thứ ba nào khác.

4.2. Việc tiết lộ thông tin Người Dùng ngoài phạm vi đã cam kết tại Điều 2 của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

 • Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Trong trường hợp mà Bách Khoa Luật cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của Người Dùng trên Bách Khoa Luật.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

5.1. Khi Người Dùng đăng ký thông tin cá nhân cho chúng tôi, Người Dùng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Bách Khoa Luật cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người Dùng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Bách Khoa Luật không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Người Dùng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người Dùng như các trường hợp Người Dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác… Nếu Người Dùng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên Người Dùng không nên gửi thông tin cá nhân đến cho chúng tôi.

5.2. Người Dùng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập dịch vụ, và không chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Người Dùng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở khi rời máy. Bách Khoa Luật cung cấp công cụ đổi mật khẩu và khuyến cáo Người Dùng nên thường xuyên đổi mật khẩu truy cập để đảm bảo thông tin cá nhân. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng không truy cập sử dụng được Dịch Vụ do để lộ mật khẩu.

ĐIỀU 6. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Người Dùng có quyền truy cập vào mục Quản Lý Tài Khoản để xem, cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ thông tin nào mà Người Dùng đã cung cấp hoặc từ chối, hủy bỏ quyền truy cập, thu thập thông tin của Bách Khoa Luật.

Tuy nhiên, Người Dùng cần cân nhắc trước khi thực hiện xóa hoặc hủy bỏ quyền thu thập thông tin của Bách Khoa Luật vì hành động này có thể gây ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng trên Bách Khoa Luật (như tính năng recommend, lịch sử theo dõi, quản lý lưu trữ, thư viện cá nhân, …)

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH VỀ “SPAM”

7.1. Bách Khoa Luật hiểu rằng vấn nạn spam (thư rác) sẽ ảnh hưởng và gây khó chịu cho Người Dùng. Do đó, Bách Khoa Luật khẳng định chỉ gửi email đến Người Dùng khi và chỉ khi Người Dùng không từ chối nhận tin hoặc Email từ hệ thống của chúng tôi.

7.2. Bách Khoa Luật cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của Người Dùng từ bên thứ ba. Nếu Người Dùng vô tình nhận được email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến Bách Khoa Luật theo thông tin được nêu tại Điều 10 của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này.

ĐIỀU 8. QUY ĐỊNH KHÁC

8.1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này là một phần không thể tách rời của Quy Định Chung. Người Dùng vui lòng bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Quy Định Chung. Các định nghĩa được quy ước tại Điều 2 của Quy Định Chung cũng được áp dụng cách hiểu tương tự cho Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.

8.2. Chính Sách Thanh Toán này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính Sách Thanh Toán được Công Ty toàn quyền thực hiện và công bố công khai trên Website https://bachkhoaluat.vn/. Việc tiếp tục tiến hành thanh toán và sử dụng Dịch Vụ trên Bách Khoa Luật đồng nghĩa với việc Người Dùng đồng ý và cam kết tuân thủ với các nội dung đã được sửa đổi này.

8.3. Nội dung Chính Sách Bảo Mật Thông Tin chỉ áp dụng tại Website bachkhoaluat.vn. Chúng tôi khuyến khích Người Dùng đọc kỹ chính sách “An toàn và Bảo mật” được công bố bởi các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

ĐIỀU 9. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

9.1. Bách Khoa Luật tiếp nhận thông tin khiếu nại liên quan đến việc cung cấp, thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng thông qua thông tin liên lạc được nêu tại Điều 10 của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này.

9.2. Khi nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng, Bách Khoa Luật liên hệ với khách hàng để kiểm tra và xác thực thông tin, trao đổi và tìm ra phương pháp giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp phát sinh tranh chấp, một trong các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản ánh của Người Dùng vui lòng gửi đến Bách Khoa Luật theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VLIC

Trụ sở chính: 240 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TP.HCM


Văn phòng: 643 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 3, TP.HCM


Website: https://bachkhoaluat.vn


Email: info@bachkhoaluat.vn


Hotline: 08 387 81919