QUY ĐỊNH CHUNG

SỬ DỤNG WEBSITE BACHKHOALUAT.VN

Người Dùng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các nội dung được thể hiện trong Quy định chung sử dụng Website bachkhoaluat.vn dưới đây (sau đây gọi tắt là “Quy Định Chung”) khi thực hiện các thao tác trên Bách Khoa Luật. Việc đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin và sử dụng Website bachkhoaluat.vn đồng nghĩa với việc Người Dùng thừa nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung của Quy Định Chung này.

ĐIỀU 1. GIỚI THIỆU

1.1. Website bachkhoaluat.vn do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VLIC làm chủ quản. Bách Khoa Luật được ra đời với mục đích xây dựng một hệ sinh thái, một từ điển bách khoa toàn thư về luật, đem đến một bức tranh liên kết toàn diện về các vấn đề pháp lý mà Người Dùng đang quan tâm.

1.2. Đối tượng mà Bách Khoa Luật hướng đến là tất cả những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các từ và cụm từ được sử dụng trong bản Quy Định Chung này sẽ được hiểu như sau:

 • Bách Khoa Luật: là hệ sinh thái pháp lý online được truy cập thông qua tên miền https://bachkhoaluat.vn/.
 • Công Ty: là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VLIC - giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313513306 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/10/2015.
 • Người Dùng: là các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp thực hiện việc truy cập vào Bách Khoa Luật để thực hiện các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn như: tìm kiếm, xem nội dung, đăng ký tài khoản, quản lý tài khoản, cung cấp thông tin, nhận email, liên hệ tư vấn, sử dụng các tính năng và dịch vụ khác do Bách Khoa Luật cung cấp.
 • Thành Viên: là Người Dùng đã thực hiện thao tác đăng ký, kích hoạt tài khoản trên Bách Khoa Luật hoặc đăng nhập thông qua tài khoản được cung cấp bởi một bên thứ ba được phép (Google, Facebook, …).
 • Dữ Liệu: bao gồm tất cả các thông tin được sắp đặt, hiển thị trên Bách Khoa Luật dưới dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, tính năng và các dạng thể hiện khác.
 • Dịch Vụ: là những dịch vụ được cung cấp bởi Bách Khoa Luật thông qua Website bachkhoaluat.vn.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy Định Chung này được áp dụng đối với tất cả Người Dùng, Thành Viên của Bách Khoa Luật.

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ CỦA BÁCH KHOA LUẬT

4.1. Các Dịch Vụ của Bách Khoa Luật bao gồm:

4.2. Bằng việc tiếp tục truy cập Website bachkhoaluat.vn, Người Dùng đồng ý rằng Công Ty có quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ mà không cần thông báo trước nhằm mục đích phát triển và nâng cao chất lượng Dịch Vụ.

ĐIỀU 5. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1. Phí Dịch Vụ của Bách Khoa Luật công bố công khai trên Website. Công Ty có quyền điều chỉnh, cập nhật Phí Dịch Vụ theo từng thời điểm và không cần thông báo trước. Người Dùng vui lòng truy cập vào đây để tham khảo Bảng Phí mới nhất.

5.2. Bách Khoa Luật có chính sách riêng về thanh toán và được công bố công khai trên Website, là một phần không thể tách rời của Quy Định Chung này. Người Dùng vui lòng bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Chính sách thanh toán.

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bách Khoa Luật có chính sách riêng về bảo mật thông tin của Người Dùng và được công bố công khai trên Website, là một phần không thể tách rời của Quy Định Chung này.

Người Dùng vui lòng bấm vào đây để xem toàn bộ nội dung của Chính sách bảo mật thông tin.

ĐIỀU 7. TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

7.1. Bách Khoa Luật và Dữ Liệu của Bách Khoa Luật đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Công Ty. Mọi hành vi sử dụng Dữ Liệu không được phép gây thiệt hại đến Bách Khoa Luật và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(i) Chỉ sử dụng Dữ Liệu cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(ii) Mọi sự sao chép, chia sẻ, trích dẫn Dữ Liệu đều phải giữ nguyên dấu hiệu mang tính biểu trưng như đã thể hiện trong phiên bản gốc và phải ghi rõ nguồn “bachkhoaluat.vn” hoặc “Bách Khoa Luật”; và

(iii) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website https://bachkhoaluat.vn/ đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Bách Khoa Luật.

7.2. Các bài viết, bình luận, mẫu văn bản và các nội dung khác do Thành Viên đăng tải lên Bách Khoa Luật dưới bất cứ định dạng nào sẽ thuộc quyền sở hữu và được chịu trách nhiệm pháp lý bởi Thành Viên đó. Tuy nhiên, Bách Khoa Luật có quyền từ chối duyệt hiển thị và yêu cầu điều chỉnh (nếu có) nếu xét thấy nội dung mà Thành Viên đăng tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm các quy tắc đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

ĐIỀU 8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BÁCH KHOA LUẬT

8.1. Bách Khoa Luật là nơi cung cấp, chia sẻ các tiện ích miễn phí và/hoặc có thu phí để tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, hệ thống mẫu biểu, bài viết nghiên cứu học thuật và các thông tin pháp lý khác. Toàn bộ thông tin và tài liệu trên Bách Khoa Luật chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm đăng tải.

8.2. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả của việc sử dụng Dữ Liệu do Bách Khoa Luật cung cấp hoặc từ một trang web khác có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Bách Khoa Luật.

8.3. Bách Khoa Luật luôn cố gắng duy trì và đảm bảo việc truy cập Website https://bachkhoaluat.vn/ của Người Dùng không bị gián đoạn. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền chủ động tạm ngưng việc cung cấp Dịch Vụ (có thể báo trước hoặc không) để phục vụ cho mục đích sửa chữa, khắc phục, nâng cấp hoặc bảo trì Website hoặc bị tạm ngưng do sự kiện bất khả kháng. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào có nguyên nhân phát sinh từ hậu quả của, hoặc phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website https://bachkhoaluat.vn/.

8.4. Ngoài các giới hạn trên, nếu xuất hiện một nghĩa vụ pháp lý nào đó mà Bách Khoa Luật phải gánh chịu và bồi thường thì mức bồi thường tối đa không vượt quá Phí Dịch Vụ mà Thành viên đã thanh toán vào lần gần nhất.

ĐIỀU 9. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

9.1. Người Dùng cam kết tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:

 • Không được phép sao chép, chia sẻ, trích dẫn, sử dụng Dữ Liệu vào mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào (bất kể là trực tiếp hay gián tiếp) mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty;
 • Không được phép xóa, thay đổi hoặc che giấu các dấu hiệu mang tính biểu trưng của Bách Khoa Luật như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
 • Mọi sự sao chép, chia sẻ, trích dẫn Dữ Liệu để sử dụng cho mục đích phi thương mại đều phải ghi rõ nguồn “bachkhoaluat.vn” hoặc “Bách Khoa Luật”;
 • Không được phép sao chép bất kỳ công cụ, tính năng hoặc sản phẩm nào được phát triển bởi Bách Khoa Luật để sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức và bất kỳ mục đích nào;
 • Một Tài Khoản chỉ được đăng nhập một thiết bị ở một thời điểm. Người Dùng không được phép chuyển nhượng hoặc chia sẻ quyền sử dụng Tài Khoản có trả phí dưới bất kỳ hình thức nào.

9.2. Bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của Người Dùng cũng có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 10. Xử Lý Vi Phạm dưới đây và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. XỬ LÝ VI PHẠM

10.1. Tùy vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Bách Khoa Luật có quyền quyết định áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp sau đây:

 • Gửi thông báo trên trang cá nhân của Thành Viên, gửi thư điện tử (Email) hoặc liên hệ trực tiếp để thông báo cho Người Dùng và yêu cầu chấm dứt, có biện pháp khắc phục đối với hành vi vi phạm;
 • Tạm ngưng hoặc từ chối cung cấp Dịch Vụ đối với Người Dùng có hành vi vi phạm;
 • Tạm khóa/Khóa vĩnh viễn tài khoản Thành Viên có hành vi vi phạm.

10.2. Để làm rõ, Phí Dịch Vụ mà Thành Viên đã thanh toán (nếu có) sẽ không được cấn trừ, bảo lưu hoặc hoàn trả trong các trường hợp này.

ĐIỀU 11. QUY ĐỊNH KHÁC

11.1. Tất cả các nội dung của Quy Định Chung tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người Dùng khi tham gia Bách Khoa Luật phải hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Định Chung này.

11.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Người Dùng và Bách Khoa Luật sẽ được ưu tiên giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Trường hợp phát sinh tranh chấp không thể hòa giải, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

11.3. Quy Định Chung này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy Định Chung được Công Ty toàn quyền thực hiện và công bố công khai trên Website https://bachkhoaluat.vn/. Việc tiếp tục thực hiện thao tác trên Bách Khoa Luật đồng nghĩa với việc Người Dùng đồng ý và cam kết tuân thủ với các nội dung đã được sửa đổi này.

ĐIỀU 12. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản ánh của Người Dùng vui lòng gửi đến Bách Khoa Luật theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VLIC

Trụ sở chính: 240 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TP.HCM


Văn phòng: 643 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 3, TP.HCM


Website: https://bachkhoaluat.vn


Email: info@bachkhoaluat.vn


Hotline: 08 387 81919