CƠ SỞ DỮ LIỆU MẪU BIỂU

Là hệ thống các biểu mẫu liên quan đến các quy định pháp lý, thủ tục hành chính, tố tụng dân sự, hình sự, giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại và các vấn đề pháp lý xảy ra thường xuyên trong đời sống, bao gồm:

MẪU QUY ĐỊNH

Các mẫu như đơn đăng ký, báo cáo định kỳ và các tuyên bố được quy định trong các văn bản pháp luật áp dụng cho các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước, chủ yếu được sử dụng trong các thủ tục hành chính và kiện tụng.

MẪU CÔNG VỤ

Là các mẫu thông báo, quyết định, giấy phép và các văn bản có liên quan khác được quy định trong các văn bản pháp luật áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

MẪU BIÊN SOẠN

Là các văn bản do đội ngũ luật sư đối tác của Bách Khoa Luật biên soạn, bao gồm: các mẫu văn bản sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp (quản trị nội bộ, kinh doanh – thương mại, kế toán – tài chính, lao động, nhân sự,...); các mẫu thông báo, công văn gửi đối tác, cơ quan nhà nước; các mẫu đơn, biên bản, thỏa thuận, giấy ủy quyền sử dụng trong quan hệ dân sự,...

MẪU HỢP ĐỒNG

Là các hợp đồng mẫu do đội ngũ luật sư đối tác của Bách Khoa Luật biên soạn ở nhiều lĩnh vực, chủ đề khác nhau như: sở hữu trí tuệ, dân sự, công chứng, bất động sản, lao động, kinh doanh – thương mại trong và ngoài nước.

Những mẫu này được liên kết trực tiếp với cơ sở pháp lý, thủ tục hành chính và các bài nghiên cứu liên quan, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và biên soạn của người dùng một cách hiệu quả. Phần mẫu của Bách Khoa Luật phục vụ như một hỗ trợ nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng trong quá trình nghiên cứu, học tập và giải quyết công việc. Chức năng này có giá cả hợp lý, cho phép người dùng tiếp cận một kho tàng đa dạng về mẫu trong nhiều lĩnh vực.

ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI
2600+ CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP VÀ HIỆP HỘI

Trần Nhật Hoàng
Phạm Bảo Quốc
Vũ Phạm Thu Hương
Huỳnh Thị Ý

BKL Search đã liên tục vượt xa những gì chúng tôi nghĩ là có thể.”

Trần Nhật Hoàng – Th.S Luật Sư

”Một công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong vấn đề tìm kiếm và giải quyết các thủ tục pháp lý”

Phạm Bảo Quốc – Luật Sư

”Tiện lợi, nhanh chóng, dễ sử dụng.”

Vũ Phạm Thu Hương – Luật Sư

”Chi phí phù hợp với nhiều ưu đãi cho công ty, doanh nghiệp.”

Huỳnh Thị Ý – Solo Attorney

DỊCH VỤ BÁCH KHOA LUẬT.

Logo