Chính Sách

Chính sách bảo mật thông tin

Người dùng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các nội dung trong Chính sách bảo mật thông tin dưới đây (gọi tắt là “Chính Sách”) trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho Bách Khoa Luật. Việc đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng Website bachkhoaluat.vn đồng nghĩa với việc Người dùng thừa nhận và đồng ý tuân thủ toàn bộ Chính Sách này. Bách Khoa Luật cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Chính Sách dưới đây ghi nhận những nội dung mà Bách Khoa Luật cam kết với Người dùng nhằm mục đích tôn trọng và bảo vệ quyền bí mật về thông tin của Người dùng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I. THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
1. Thông tin Người dùng sẽ được Bách Khoa Luật thu thập thông qua một (hoặc các) hình thức sau đây:

- Người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản;

- Người dùng cung cấp khi tham gia các khảo sát của Bách Khoa Luật trong quá trình sử dụng dịch vụ;

- Bách Khoa Luật thu thập về tần suất sử dụng, lịch sử truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website bachkhoaluat.vn của Người dùng;

- Hình thức khác.

2. Các thông tin thu thập thông qua website của Bách Khoa Luật sẽ giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ khách hàng khi đăng ký sử dụng Bách Khoa Luật;

- Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên website của Bách Khoa Luật;

- Cung cấp các dịch vụ mà khách hàng đăng ký nhận qua email;

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng;

- Thực hiện các khảo sát Người dùng để nâng cấp chất lượng dịch vụ;

- Đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ các các giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng;

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Bách Khoa Luật.

3. Người dùng chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin do mình cung cấp.
II. SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

- Bách Khoa Luật cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính Sách này.

- Trong trường hợp cần thiết, Bách Khoa Luật có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người dùng dưới các hình thức như: điện thoại, gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật… Người dùng có thể nhận được email định kỳ cung cấp thông tin văn bản hàng tuần (dưới dạng các bản tin), dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới… nếu Người dùng đăng ký nhận email thông báo.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

- Thông tin đăng ký của Người dùng sẽ được lưu trữ tại Bách Khoa Luật trong thời gian 01 (một) năm.

IV. CHIA SẺ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

- Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin Người dùng trong phạm vi đã cam kết tại Điều II của Chính Sách này, Bách Khoa Luật sẽ không tiết lộ thông tin của Người dùng ra bên ngoài hoặc cho một bên thứ ba nào khác.

- Việc tiết lộ thông tin Người dùng ngoài phạm vi đã cam kết tại Điều II của Chính Sách này chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

i. Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

ii. Trong trường hợp mà Bách Khoa Luật cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

iii. Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của Người dùng Bách Khoa Luật.

V. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Khi Người dùng đăng ký thông tin cá nhân cho chúng tôi, Người dùng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu tại Chính Sách này. Bách Khoa Luật cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Bách Khoa Luật không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người dùng như các trường hợp Người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác… Nếu Người dùng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên Người dùng không nên gửi thông tin cá nhân đến cho chúng tôi.

- Người dùng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập dịch vụ, và không chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Người dùng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở khi rời máy. Bách Khoa Luật cung cấp công cụ đổi mật khẩu và khuyến cáo Người dùng nên thường xuyên đổi mật khẩu truy cập để đảm bảo thông tin cá nhân. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người dùng không truy cập sử dụng được dịch vụ do để lộ mật khẩu.

VI. TRUY XUẤT THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Tại bất kỳ thời điểm nào, Người dùng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân đã đăng ký với Bách Khoa Luật theo hướng dẫn tại Website bachkhoaluat.vn.

VII. QUY ĐỊNH VỀ “SPAM”

- Bách Khoa Luật hiểu rằng vấn nạn spam (thư rác) - là các email mạo danh thư tín chúng tôi - gửi đi sẽ ảnh hưởng và gây khó chịu cho Người dùng. Do đó, Bách Khoa Luật khẳng định chỉ gửi email đến Người dùng khi và chỉ khi Người dùng có đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ từ hệ thống của chúng tôi.

- Bách Khoa Luật cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của Người dùng từ bên thứ ba. Nếu Người dùng vô tình nhận được email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến Bách Khoa Luật theo thông tin được nêu tại Phần IX của Chính Sách này.

VIII. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

- Bách Khoa Luật hoàn toàn có thể thay đổi nội dung Chính sách bảo mật thông tin công bố tại website này, mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu hoạt động của website, cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới và thông tin đến Người dùng.

- Nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” này chỉ áp dụng tại Website bachkhoaluat.vn. Chúng tôi khuyến khích Người dùng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Bách Khoa Luật không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Bách Khoa Luật luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Người dùng về “Chính sách bảo mật thông tin”. Nếu Người dùng có những thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@vlic.vn.

VIỆC LÀM

Bạn muốn tìm kiếm việc làm?
Theo dõi

CỘNG ĐỒNG

Tham gia cùng chúng tôi
Viết bài